Profesní školení

Profesní školení a zákon č. 374/2007 Sb.

Zákon č.374/2007 Sb. byl schválen 6.12.2007 a je účinný od 1.4.2008. Zákon zásadním způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do poskytovatelů školení.

Dne 31.3.2008 skončila dřívější podoba povinného školení řidičů nákladních vozidel nad 7500 kg a autobusů podle předchozího znění zákona č.247/2000 Sb. Nyní by již řidiči měli mít vyměněny svoje profesní průkazy za nové.

Nově se povinnost školení podle tohoto zákona vztahuje i na řidiče vozidel, kteří řídí vozidla podskupiny C1, tedy již od 3500 kg.

Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Je třeba upozornit řidiče, že není vhodné nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí střediska musí 5 dní předem oznámit obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

UPOZORNĚNÍ:
Řidiči, kteří získali, či získají řidičské oprávnění D, DE, D1, D1E od 1.10.2007 do 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E do 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze na základě žádosti.


webdesign: NETservis s.r.o.